همیاران سبز

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد جهت ایجاد و کسترش فضای سبز طرحی را با نام طرح تشویق مدارس آغاز کرد. اکنون پس از گذشت 5 سال مربیان این طرح موفق شدند تعدادی از دانش آموزان علاقه مند و فعال در زمینه ی فضای سبز را شناسایی کنند. این وبلاگ محیطی است برای ارتباط و تعامل هر چه بیشتر با همیار سبز مدرسه.

مهر 94
1 پست
شهریور 94
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست